Vanna Vanna Pookal 2023

Vanna Vanna Pookal 2023

நியூசிலாந்து தமிழ்ச்சங்கத்தின் தமிழ் பாடசாலை மாணவர்கள் வழங்கும் வண்ண வண்ண பூக்கள் 2023

காலம் :  1/07/2023 சனிக்கிழமை

இடம்   :  Mt. EDEN WAR MEMORIAL HALL
                 DOMINION ROAD 

நேரம் :  மாலை 6 மணி

அனுமதி  இலவசம்அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்

Leave a Reply