நியூசிலாந்து தமிழ்ச்சங்கத்தின் தமிழ் பாடசாலை மாணவர்கள் வழங்கும்
வண்ண வண்ண பூக்கள் 2024

காலம் : 06/07/2024 சனிக்கிழமை

இடம் : Mt. EDEN WAR MEMORIAL HALL
DOMINION ROAD
நேரம் : மாலை 6 மணி

அனுமதி இலவசம்

அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்

நியூசிலாந்து தமிழ்ச்சங்க நிர்வாக சபை


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *