நியூசிலாந்து தமிழ் சங்கம் நடாத்தும்வருடாந்த பொங்கல் விழாஇவ்வருடம்22/01/2023  ஞாயிறு நடைபெறும். 
இடம்  :  Fickling  Convention Centre,  Main Hall, Three Kings 
நேரம்  :  காலை 10 மணி


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *